Thông báo
tuyển sinh

Quyền lợi
sinh viên

Điểm nhấn
nổi bật

Học bổng
hấp dẫn

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN


THÔNG TIN THÍ SINH

NGÀNH XÉT TUYỂN

-

+ CAO ĐẲNG TIẾNG ANH

+ CAO ĐẲNG TIẾNG NHẬT

+ CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN

+ CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG

+ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

+ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

+ ĐIỀU DƯỠNG

+ THÚ Y

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

0969528680