Khung chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung

Ngành ngôn ngữ Trung đang trở thành một trong những ngành học hot, được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên quan tâm. Nhưng điều các bạn quan tâm là theo học ngành này mình sẽ phải học những môn nào? Học ra sao có dễ không?… Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu để biết rõ hơn về chương trình đào tạo này nhé! 

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung
Khung chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu chung

Chương trình Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc nhằm rèn luyện sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

  • Có kiến thức khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;
  • Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;
  • Được trang bị những kiến thức cần thiết về lí luận dịch, kĩ năng – kĩ thuật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch; hoặc
  • Có các kiến thức cơ bản về sư phạm học, giáo dục học, giáo học pháp và phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Song một số trường và tùy vào hệ đào tạo đại học chính quy hay cao đẳng chính quy mà một số trường có những sự thay đổi nhỏ để phù hợp với chương trình đào tạo của trường. Bài viết này các em có thể tham khảo chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung như sau: 

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Triết học Mác-Lênin

8

Giáo dục Thể chất

2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

9

Giáo dục Quốc phòng

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

10

Dẫn luận ngôn ngữ học

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

11

Cơ sở văn hoá Việt Nam

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12

Tiếng Việt

6

Ngoại ngữ II**

13

Ngôn ngữ học đối chiếu

7

Tin học cơ sở

14

Phương pháp nghiên cứu khoa học

** Nếu chọn ngành đào tạo thứ 2 là một ngoại ngữ khác với tiếng Trung Quốc

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

a. Khối kiến thức ngôn ngữ

1

Ngữ âm văn tự tiếng Trung Quốc

4

Cú pháp tiếng Trung Quốc

2

Từ vựng học tiếng Trung Quốc

5

Tiếng Trung Quốc cổ đại

3

Từ pháp tiếng Trung Quốc

 

 

b. Khối kiến thức văn hoá – văn học

1

Đất nước học Trung Quốc

3

Trích giảng văn học Trung Quốc

2

Lịch sử văn học Trung Quốc

 

 

c. Khối kiến thức tiếng

1

Tiếng Trung Quốc tổng hợp I

11

Kĩ năng nói  II

2

Tiếng Trung Quốc tổng hợp II

12

Kĩ năng nói  III

3

Tiếng Trung Quốc tổng hợp III

13

Kĩ năng đọc I

4

Tiếng Trung Quốc tổng hợp IV

14

Kĩ năng đọc II

5

Tiếng Trung Quốc tổng hợp V

15

Kĩ năng đọc III

6

Tiếng Trung Quốc tổng hợp VI

16

Kĩ năng đọc IV

7

Kĩ năng nghe hiểu I

17

Kĩ năng viết I

8

Kĩ năng nghe hiểu II

18

Kĩ năng viết  II

9

Kĩ năng nghe hiểu III

19

Kĩ năng viết  III

10

Kĩ năng nói I

20

Kĩ năng viết  IV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam