Đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh bám sát đề minh họa của Bộ GD&ĐT (có đáp án)

Ban tuyển sinh Trường cao đẳng ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam  xin gửi tới các thí sinh bộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh bám sát đề minh họa dưới đây để ôn luyện.

Ma trận đề thi môn Tiếng Anh 2021 dựa trên đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT

Dạng bàiCâu hỏiNội dung kiến thứcNhận biếtThông hiểuVận dụngNâng cao
Phát âm1Cách phát âm đuôi ed 1  
2Cách phát âm của nguyên âm1   
Trọng âm3Trọng âm theo nguyên âm có 2 âm tiết1   
4Trọng âm theo tiền tố/ hậu tố có 3 âm tiết 1  
Chọn đáp án đúng5Câu hỏi đuôi1   
6Câu bị động 1  
7Giới từ1   
8So sánh kép 1  
9Trật tự tính từ 1  
10Phối hợp thì (hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có hành động khác xen vào) 1  
11Liên từ 1  
12Phối hợp thì với liên từ  1 
13Rút gọn mệnh đề với phân từ hiện tại/ quá khứ  1 
14Từ loại1   
15Cụm động từ  1 
16Từ cùng trường nghĩa  1 
17Từ cùng trường nghĩa   1
18Thành ngữ   1
19Cụm từ cố định   1
Đồng nghĩa20Nghĩa của từ 1  
21Nghĩa của từ 1  
Trái nghĩa22Nghĩa của từ  1 
23Cụm từ cố định   1
Giao tiếp24Tình huống: hỏi xin thông tin 1  
25Tình huống: thể hiện sự đồng ý/ không đồng ý 1  
Đọc điền26Nghĩa của từ   1
27Liên từ  1 
28Đại từ quan hệ 1  
29Lượng từ 1  
30Nghĩa của từ  1 
Đọc hiểu 131Câu hỏi tìm ý chính  1 
32Câu hỏi chi tiết 1  
33Câu hỏi từ vựng  1 
34Câu hỏi tham chiếu 1  
35Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT  1 
Đọc hiểu 236Câu hỏi tìm ý chính   1
37Câu hỏi từ vựng   1
38Câu hỏi yêu cầu hoàn thành thông tin  1 
39Câu hỏi từ vựng  1 
40Câu hỏi tham chiếu 1  
41Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT  1 
42Câu hỏi suy luận   1
Tìm lỗi sai43Thì của động từ1   
44Đại từ 1  
45Từ dễ gây nhầm lẫn   1
Câu đồng nghĩa46Thì của động từ 1  
47Câu tường thuật 1  
48Động từ khuyết thiếu  1 
Nối câu49Câu điều kiện/ ước  1 
50Đảo ngữ   1

TỔNG

5201510
10%40%30%20%

Đề thi tham khảo kèm đáp án môn tiếng Anh 

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh
Đề thi thử tiếng Anh 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in
pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. takes B. develops C. burns D. laughs
Question 2. A. chamber B. ancient C. danger D. ancestor
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary
stress in each of the following questions.
Question 3. A. schedule B. reserve C. wildlife D. beauty
Question 4. A. employment B. atmosphere C. company D. customer
Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Neither of the boys came to school yesterday, ________?
A. didn’t they B. do they C. did they D. don’t they
Question 6. ________ massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeds up recovery from medical
problems.
A. a B. the C. 0 D. an
Question 7. I believe that he was concerned ________ all those matters which his wife metioned.
A. upon B. overC. above D. with
Question 8. Its time for us ________ in efficiency and renewable energy, rebuild our cities, towns, municipalities
and states.
A. to invest B. invest C. investing D. invested

Tham khảo: 20 đề thi tham khảo bám sát nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo

Như vậy, thông qua bài viết này chúng tôi đã cập nhật tới các bạn những đề thi tham khảo môn tiếng Anh nhằm giúp các bạn luyện thi một cách tốt nhất. Chúc các bạn thí sinh sớm đạt được nguyện vọng của mình trong mùa tuyển sinh năm nay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam